Oferta dostępu do Internetu w technologii 5GHz MIMO 

Prędkość

Abonament

Instalacja zakończona routerem
24 miesiące 12 miesiące  
INTERNET 6 Mb/s Zamów kontakt Zamów kontakt 49 zł
INTERNET 8 Mb/s Zamów kontakt Zamów kontakt 49 zł
INTERNET 10 Mb/s Zamów kontakt Zamów kontakt 49 zł
INTERNET 12 Mb/s Zamów kontakt Zamów kontakt 1 zł
INTERNET 14 Mb/s Zamów kontakt Zamów kontakt 1 zł
INTERNET 16 Mb/s Zamów kontakt Zamów kontakt 1 zł
       
Inne Ustalane Indywidualnie

Dostępność poszczególnych usług zależna jest od możliwości technicznych sieci.
Opłata instalacyjna obejmuje doprowadzenia kabla sieciowego (do 20m) do routera.
Jeśli jesteś już naszym klientem, zapytaj nas o ofertę specjalną, która będzie przygotowana specjalnie dla ciebie. Jeśli jeszcze nie jesteś naszym klientem, zapytaj o szczegóły wybranej oferty.

Wi-Fi jest opcją , za którą firma NXNET.PL nie ponosi odpowiedzialności co do jakości przesyłu i transferu danych oraz obszaru (zasięgu)działania oraz nie pobiera opłaty za opcję wi-fi. Testy połączenia powinny odbywać się przez kabel sieciowy podłączony bezpośrednio do komputera.

Dostarczamy usługi w oparciu o najnowsze technologie, które umożliwiają szerokopasmowy dostęp do sieci. Podstawowe informacje o naszej usłudze: – Żadnych ograniczeń, nie blokujemy portów – Opcjonalnie – stały publiczny adres IP.

Inne opłaty

Poz. Rodzaj Usługi Kwota zł
1. Wezwanie serwisu 50 zł
2. Udostępnianie osobom trzecim usługi dostępu do Internetu poza lokal Abonenta 3000 zł
3. Stały zewnętrzny adres IP (miesięcznie) 10 zł
4. Ponowne podłączenie do sieci Internet po odłączeniu z powodu braku opłat 50 zł
5. Wezwanie do zapłaty (list polecony) 25 zł
6. Cesja umowy 50 zł
7. Zmiana miejsca instalacji na życzenie klienta indywid.
8. Zarobienie uszkodzonej końcówki kabla sieciowego 30 zł
9. Ułożenie dodatkowego kabla sieciowego 5 zł/m
10. Wymiana uszkodzonej anteny odbiorczej 80 zł
11. Demontaż instalacji 50 zł